Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto

Storitve

Osnovne dejavnosti podjetja so upravljanje in vzdrževanje kanalizacije in ČN ter storitve na področju kanalizacije, odtokov in vodovodov. Na področju storitev se ukvarjamo s:

  • Čiščenjem kanalizacije in odtokov
  • TV-pregledom oz. snemanjem kanalizacije
  • Preskusi tesnosti kanalizacije in vodovodov
  • Praznjenjem greznic in MKČN
  • Črpanjem lovilcev maščob in olj
  • Črpanjem oz. prečrpavanjem vode
  • Čiščenjem peskolovov in prepustov
  • Sanacijo cevovodov in frezanjem korenin

Naše storitve za kanalizacijske in vodovodne sisteme ter čistilne naprave:
Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav ter kanalizacijskega omrežja.
Preskusi tesnosti kanalizacije, TV-pregled in čiščenje kanalizacije, praznjenje greznic in
MKČN, črpanje lovilcev maščob in olj.
Preskusi tesnosti vodovodov, odkrivanje napak na vodovodih, analiza izgub vode.
Odmaševanje, čiščenje (prediranje) in TV-pregled oz. snemanje odtokov.
Naš strokovno usposobljen kader bo z uporabo najsodobnejše opreme poskrbel tako za preventivne kot interventne primere. Za Vas smo dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto. Smo najhitrejši, najugodnejši in najkvalitetnejši, za Vas imamo rešitev za vsako zamašitev!